مرور برچسب

ایران تولید

معرفی ایران تولید

به نام حضرت دوست  اتوكلاو بيش از ۱۰۰ سال توسط شخصي بنام آقاي مسعود اديب وارد ايران شد ودر كارخانه اي به همين نام توليد شد كه ايشان را بايد پدر اين كارناميد واز خداوند منان خواستاريم كه روحش شاد باشد. شاگردان اين مرد بزرگ
ادامه مطلب ...