با ما تماس بگیرید!

مشاوره بگیرید، از قیمت ها مطلع شوید و یا انتقاد کنید!

Address
No.6,6th Nilofar St.,Tooska Blvd,Ali Abad Industrial Town, Km 45 Khorasan Road, Tehran, IRAN
P.O.Box:16765-464

Telephone
+98 2334572266 – 2334572690

Email
info@irantolidautoclave.com